SwePon

Välkommen till Sverige!

Sverige ligger mellan Atlanten och Östersjön och har en fantastisk natur. Befolkningen är 9,4 miljoner och huvudstaden Stockholm är Skandinaviens största stad. Stockholm har blivit navet för affärs- och kulturlivet för de skandinaviska länderna.

Sverige har fokus på social trygghet, välfärdssystem och även miljöskydd och ligger före många andra länder. Sverige är världsledande inom området hållbar utveckling. Landet har redan lyckats balansera ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet. Sveriges ansträngningar och prestationer inom miljöområdet har gett ett högt anseende i världen.

Sverige kan ge idéer och tips om hur man kan uppnå ett hållbart samhälle. Vi vill bli en bro mellan Sverige och Japan i olika områden, såsom affärs-, turism- och kulturfrågor.