Profile

SwePon

Representant: Chieko Yahagi Lundberg (Ms.)

Jag arbetar med att knyta ihop affärskontakter mellan Sverige och Japan med inriktning på miljö och energifrågor. Mitt arbete är mycket varierande, t.ex. koordinera studiebesök till olika företag, myndigheter, kommuner, universitet som är kopplade till miljöverksamhet. Vidare koordinerar jag Japanska mediabesök till Sverige, t.ex. TV inspelningar, intervjuer för olika typer av magasin och tidningar.

Innan jag flyttade till Sverige 2004, arbetade jag på Exportrådet (Business Sweden) i Tokyo. Där arbetade jag som konsult för exportfrågor mellan Sverige och Japan. Jag har också arrangerat intressanta evenemang som främjar svensk export, t.ex. design, lifestyle och mer.

Tidigare läste jag ekonomi vid högskolan i Japan och miljövetenskap vid Stockholms universitet där jag har lärt mig mycket om globala miljöproblem, miljövård och energi och resursanvändning. Jag har brinnande intresse för miljö- och energifrågor.